ĐĂNG NHẬP
Mã đăng nhập
Mật khẩu
THÔNG BÁO
Nhà trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì I năm học 2017-2018. Sinh viên thực hiện khảo sát từ ngày 25/1/2018 đến hết ngày 10/2/2018, đăng nhập bằng tài khoản trên cổng thông tin đào tạo.